Cookie fájlokat használunk a weboldal működőképességének biztosítására, valamint az Ön hozzájárulásával weboldalunk tartalmának személyre szabására.

Az „Értem” gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához, valamint a weboldal viselkedésére vonatkozó adatok továbbításához közösségi oldalakon célzott reklámok és más weboldalakon lévő hirdetési hálózatok megjelenítéséhez.

Több információ
Értem Részletes beállítások Elfogadni a a kiválasztott cookie-kat

Adatvédelmi irányelvek a szerződés megkötéséhez

A bonusshop s.r.o. feldolgozza és védi az Ön személyes adatait, amely szükséges a termékek eladásáról szóló szerződés teljesítéséhez (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt megtett intézkedések végrehajtásához) szükséges, továbbá feldolgozza személyes adatait a vállalkozás közjogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges feldolgozásához.

  

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1.1.    Az Ön személyes adatainak kezelője a bonusshop s.r.o., melynek adószám. no. 51423529, közösségi adószáma SK51423529, székhelye Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, a 126403/B szám alatt bejegyezve a kassai kerületi bíróság cégjegyzékében (a továbbiakban: az „adatkezelő“).
1.2.    A adatkezelő elérhetőségei a következők: szállítási cím bonusshop s.r.o., székhelye: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, e-mail címe info@bestbonus.hu.
1.3.    Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
2.1.    Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az, hogy az ilyen adatkezelés szükséges:
2.1.1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése vagy a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 2016/679 Európai parlamenti és tanácsi rendelet  6. cikk (1) bekezdésének  b) pontja értelmében az adatkezelő intézkedéseinket végrehajtása céljából ilyen szerződés megkötése előtt, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet)  hatályon  helyezéséről (a továbbiakban: „rendelet“);
2.1.2. a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, nevezetesen az adatkezelő számára általánosan kötelező erejű jogi rendelkezésekkel szemben támasztott kötelezettségek teljesítése céljából -  különösen a hozzáadottérték-adóról szóló módosított 235/2004 sz. , a jövedelemadóról szóló módosított 586/1992  sz. törvény valamint a a számvitelről szóló módosított 563/1991 számú törvény alapján

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
3.1.    Az Ön személyes adatainak feldolgozásának célja az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, beleértve a termékek kézbesítését és a hibákból eredő jogok érvényesítését, vagy az adatkezelő által az ilyen szerződés megkötése előtt hozott intézkedések végrehajtását, valamint a kapcsolódó közkötelezettségek adatkezelő általi teljesítését.
3.2.    Az adatkezelő a rendelet 22. cikke értelmében nem hoz automatikus egyéni döntést.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐPONTJA
4.1.    Az Ön személyes adatait a szerződésen alapuló jogok és kötelezettségek hatályának időtartama alatt és az archiváláshoz szükséges időtartamig, a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal összhangban dolgozzák fel, de nem hosszabb ideig, mint az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott időtartam.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI CÍMZETTJEI
5.1.    Az Ön személyes adatainak egyéb címzettjei szállítmányozók és más, az termékek szállításában vagy az adásvételi szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vevő személyek, valamint a kedvezményes portál működtetésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek lesznek, beleértve a szoftver működését és az adattárolást is. Személyes adatainak további címzettjei a Magyar Posta, a GLS, a Csomagküldő, a Blueghost, a Mixhosting, a Fixnet, a Balikobot, a Smartsupp, a David Marek és a Heureka, lásd az 5.4. cikket.
5.2.    Az Ön személyes adatainak a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése céljából feldolgozott címzettjei pénzügyi hatóságok vagy más illetékes hatóságok is lehetnek azokban az esetekben, amikor az adatkezelők általánosan kötelező jogszabályokat vezetnek be.
5.3.    Az adatkezelőnek nem áll szándékában az Ön személyes adatait harmadik országba (nem EU) vagy nemzetközi szervezetnek átadni.
5.4.    Az Ön vásárlással kapcsolatos elégedettségéről e-mailben az Ellenőrzött ügyfelek program keretében tájékozódunk,  amelybe a kedvezményes portálunk is részt vesz. Minden alkalommal, amikor tőlünk vásárol és ha a törvénygyűjtemény 480/2004 sz. az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló  törvénye 7. § (3) bekezdésének értelmében nem tagadja meg üzleti üzenetek küldését vagy visszavonja ezzel kapcsolatos hozzájárulását, küldünk Önnek a vásárlással való elégedettségével kapcsolatos kérdőívet. A Heureka.cz portál partnereként a kérdőívek küldésére, az Önök visszajelzéseinek értékelésére és piaci helyzetünk elemzésére a Hureka.cz adatkezelői munkáját vesszük igénybe; amelynek a információkat adhatunk tovább a megvásárolt árukról és az Ön e-mail címéről.

 

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
6.1.    A rendeletben megállapított feltételek alapján Önnek jogában áll az adatkezelőtől hozzáférést kérni az Ön személyes adataihoz, joga van személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy korlátozni azok feldolgozását, ellenezni a személyes adatok feldolgozását, valamint joga van a személyes adatok hordozhatóságához.
6.2.    Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozását megsértették vagy nem tartották be a rendeletet, akkor többek között joga van panaszt tenni az Adatkezelési hivatalban.
6.3.    Ön nem köteles megadni a személyes adatait. Az Ön személyes adatainak szolgáltatása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, és az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül az adatkezelővel nem lehet megkötni vagy teljesíteni a szerződést.

 

Ezek a feltételek 2020.március 31-én lépnek hatályba.